หน้าแรก -> ธรรมะหลวงปู่ตุ๊เจ้าเสือดาว -> พัฒนาวัดอริยะธรรม อริยะชน คนเต็มคน

ธรรมะหลวงปู่ตุ๊เจ้าเสือดาว - พัฒนาวัดอริยะธรรม อริยะชน คนเต็มคน


ก็ฝึกคนให้มีอารมณ์ดีงาม จิตใจสดใส รุ่งโรจน์ด้วยสติสัมปชัญญาสติปัญญา เพิ่มพูนบารมีวาสนาดีขึ้นน่าปลื้มใจดีแท้ นี่คุณธรรมนำ ความรู้ตาม สาธุชนบัณฑิตเอย เหล่านี้แลอันว่าด้วยกัลยา ณ ธรรมสู่กัลยาณมิตร มิตรภาพยั่งยืนนานดีๆ อนึ่ง กระแสธรรมะนะยมที่เอาใจใส่ตามกระบวนการฟื้นฟูการทำในใจด้วยอุบายอันแยบคายที่บ่งบอกชี้แนะ ทางใหม่นำชีวิตใหม่ เปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆ ไม่ต้องซ้ำซากจำเจแบบสังคมพิการ ด้วยคุณธรรมดำมืดอีกต่อไป โดยอตัมมยตาเหตุปัจจัยทำอะไรไม่ได้ พึงรู้จริงเห็นแจ้งตามแบบฉบับนี้ที่เพียงแต่ขอให้คนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน ตนไม่แชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย (ภัยกิเลสกรรม ภัยวิบากเวร) สารพัดภัยดั่งที่ได้สาธยายมาดีแล้วทั้งหมดทั้งมวล โดยประการทั้งปวงนี้ ว่าตถตาอัตโนมัติเช่นนั้นเอง

"คนเต็มคน" มีขีดความสามารถดีเลิศ เฉลียวฉลาดตามทางนักปราชญ์ ปรัชญาเมธี เก่ง แกร่งกล้าในทุกสถานการณ์ นำยุค นำสมัยใหม่เสมอ ได้ที่จิตใจไม่เศร้าหมองจากการได้ มี เป็น ชอบเผื่อแผ่แก่ชุมชนทุกทิศทุกทาง จริงแท้ก็ขอให้ใตร่ตรองดู เพ่งพินิจดู เร่งพิสูจน์ดู เป็นสิ่งที่น่าลองดู ลองทำดู เพราะไม่มีผลพ่วงเสียอันก่อเกิดพิษโรคภัยใดๆ ไม่ต้องร้อนใจในภายหลัง

จาก 18 ขั้นตอน และแล้วจิตใจจะแจ่มใส ไร้มลพิษทางใจ กำไรชีวิตที่อมตะ ฉายแสงคุณค่าที่น่าชื่นชมชื่นใจสมฤทัย สภาพธรรมารมณ์มีสาระแท้แน่นอน ไม่ปรวนแปร ธรรมะลีลาไฮเทคนี้นะ เป็นมรดกสืบทอดต่อๆ กันไป โดยอดีต ปัจจุบัน อนาคต ถือว่ามีฉันทานุมัติเบ็ดเสร็จ ไม่ว่าอะไรกันเน๊าะ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ลาภใครลาภมันไม่ว่ากันน้อ ท้วงติงไว้ก่อน จะได้ไม่เร่าร้อน ไม่ต้องชอกชํ้า มิต้องเสียใจภายหลังไง วาทะธรรมอริยะเป็นเพื่อนคู่คิคมิตรคู่ใจที่ไม่ควรลืม มิบังอาจล่วงลํ้ากํ้าเกินในเรื่องส่วนตัว ใดๆ เพราะคู่กรณีมักไม่มีปัญหาในกรณียกิจที่ก่อเกิดเรื่องยุ่งๆ ขึ้นมา ปรากฏเป็นไปก็เพราะมือที่สามเข้าไปแทรก แนวที่ห้าเข้าไปซ้อน ได้ลาภเสื่อมลาภ ได้ยศเสื่อมยศ ได้สรรเสริญถูกนินทา มีสุขทุกข์คละเคล้ากันไป เจริญขึ้นเจริญลง ดีเด่นดังดับ เป็นธรรมดาที่จักต้องมีแก่โลก จำต้องเคารพต่อเหตุผลของมัน ขัดผลประโยชน์ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันนี่นา จงอารี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและกันเป็นไป ไม่นานก็ตายจากกัน เผื่อแผ่กัน ยกโทษไม่โกรธตอบ คิดรอบคอบปลอดภัยไว้ก่อน ดีกว่าตายผ่อนส่งนะ เดินตรงตามธรรมดีกว่า ว่าไปตามทำนองคลองธรรม รู้ครองตนบนเส้นทางสายกลาง ไม่ตึงไม่หย่อน ผ่อนหนัก ผ่อนเบา ผ่อนสั้น ผ่อนยาว รู้ผ่อนคลายความตึงเครียด เจียดเวลาภาวนาสมาธิธรรมชื่นฉํ่าใจไว้นะเออ... อย่าเผลอตัวลืมตน มีสติควบคุมจิตใจไว้ ไม่หลงไหล ไม่หลงไหลในสิ่งอันไร้สาระมิใช่อมตะสาระ ไม่ระรานใจใคร ไม่ก่อศัตรู เชิดชูสามัคคีธรรม จำเริญๆ เถอะนะ

สู่วิถีทางในหลักใจ พัฒนาตัวเองและวิวัฒนาการสืบไป ไม่รกโลก ไม่หนักแผ่นดิน เข้าใจดำเนินเรื่องในระบนสัมผัสเบาๆ ทุกลมหายใจเข้าออก ละเอียดแผ่วเบาซ้อนละเอียดแผ่วเบา ใจหยุดนิ่งสงบซ้อนใจหยุดนิ่งสงบ โดยประคองใจยั้งอยู่สถิตอยู่ที่ธรรมชาติ ธรรมชาติกลางใจเข้าสู่วิมุตอายตนะนิพพาน ในใจศาสนาโดยเจตนาดี เพื่อเสริมต่อสันติสุขสันติภาพอาบชีวิตจิตใจไว้ได้ตลอดกาล "เค้าคัมภีร์อริยะชนส่องโลก" จากแก่นศิลปศาสตร์ทำทางใหม่ธรรมจรรยา ร.พ.ส. จริยธรรมนำชีวิต ต.จ.ส.ด. ดึงใจกลับมาก่อน อย่าปล่อยใจไหลไปในอารมณ์ใดๆ ผ่อนพักใจเถอะนะคนดี ที่ 11/2506 ญัตติรอบแรก เชียงใหม่ 32 พรรษา หนังสือสุทธิสังกัดวัดเมืองมาง ประมาณอริยทรัพย์แจกประชาชนคนยาก เปิดรายการขุดขุมทรัพย์ไง ทรัพย์อริยชน รู้แก้ไข ใจก้าวหน้า ทบทวนอีกทีให้ละเอียดถ้วนถี่ ที่ 30/2538 ญัตติรอบสอง ราชบุรี 33 พรรษา เคร่งตบะสังกัดวัดหนองหอย ต.เขาแร้ง อ.เมือง ร.พ.ส.วิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์สังเคราะห์ประยุกต์ผสมผสานให้ดีมีคุณค่า ต.อ่างทอง พรรษาที่ 34 วัดปากอ่างสวนมะม่วง วิปัสสนาสถาน อุทัยทอง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร


บอร์ดธรรมะ


ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพื่อไปปริ้น ไปอ่าน ได้โดยสะดวก โดยได้จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เป็นธรรมะอันทรงคุณค่าไว้ในรูปแบบ pdf ไฟล์ และ OpenOffice ไฟล์

รายการเอกสาร
pdf ไฟล์
OpenOffice ไฟล์

> พัฒนาวัดอริยะธรรม อริยะชน คนเต็มคน

เอกสารต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลด เป็นเอกสารที่ทรงคุณค่ายิ่ง เหมาะแก่การนำไปเผยแพร่เป็นธรรมทานเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ โดยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์เอกสารที่ท่านต้องการ แล้วเลือก Save link as ... หรือ Save as ... และหากท่านทำการคลิ้กที่เอกสาร หากท่านมีโปรแกรมสนับสนุน pdf ไฟล์ หรือ OpenOffice ไฟล์ จะทำให้สามารถเปิดไฟล์เอกสารมาอ่านได้

สารบัญ