หน้าแรก -> พระเครื่อง วัตถุมงคล -> พระสมเด็จ ญสส. -> หนังสือประทานอนุญาต

หนังสือประทานอนุญาต

หนังสือฉบับที่ ๑ : หนังสือประทานอนุญาต ญส.๐๑๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๖ ให้แก่ นายสุรศักดิ์ กาญจนภักดิ์

 

 

หนังสือประทานอนุญาต

หนังสือฉบับที่ ๒ : หนังสือประทานอนุญาต ญส.๐๕๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ นายสุรศักดิ์ กาญจนภักดิ์

 

 

หนังสือประทานอนุญาต และให้ใช้ชื่อ  บรมพุทโธโพธิสัตว์

หนังสือฉบับที่ ๓ : หนังสือประทานอนุญาต ญส.๐๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖ ให้แก่ นายสุรศักดิ์ กาญจนภักดิ์ และอนุญาตให้ใช้ชื่อวัตถุมงคลว่า "บรมพุทโธโพธิสัตว์"

สารบัญ