หน้าแรก -> กาลามสูตร หลักความเชื่อ ๑๐ ประการ

สูตรนี้ พระพุทธเจ้าทรงโปรดชาวกาลามะ ที่กำลังสับสนไม่รู้จะเชื่อใครดี เพราะอาจารย์เจ้าลัทธิที่มาสอนต่างยืนยันวิธีของตนเท่านั้นถูก ของคนอื่นผิด

กาลามสูตร หลักความเชื่อ ๑๐ ประการ

ประการที่ ๑
อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามๆ กันมา

ประการที่ ๒
อย่าเพิ่งเชื่อตามที่เคยทำสืบต่อกันมา
ประการที่ ๓
อย่าเพิ่งเชื่อตามข่าวลือ
ประการที่ ๔
อย่าเพิ่งเชื่อตามตำราหรือคัมภีร์
ประการที่ ๕
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมีเหตุผลน่าเชื่อถือได้
ประการที่ ๖
อย่าเพิ่งเชื่อด้วยการคาดคะเนเอา
ประการที่ ๗
อย่าเพิ่งเชื่อด้วยการตรึกตามอาการ
ประการที่ ๘
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะตรงกับความคิดเห็นของตน
ประการที่ ๙
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าผู้พูดควรเชื่อถือได้
ประการที่ ๑๐
อย่าเพิ่งเชื่อเพราะว่าสมณะนี้เป็นครูของเรา

ขอทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการใช้หนังสือเล่มนี้ รวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ เพราะการจัดทำมุ่งเน้นเพื่อเผยแผ่คุณงามความดีของท่านทั้งหลาย ที่ได้มอบพระเครื่อง วัตถุมงคล ของสำคัญ ของล้ำค่า และให้การช่วยเหลือ สนับสนุน บริจาคทรัพย์ ร่วมแรงกายแรงใจ ด้วยความเชื่อมั่นศรัทธา ทำให้การดำเนินงานทุกสิ่งทุกอย่าง สำเร็จเสร็จสิ้นได้อย่างที่ตั้งใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อให้ทุกท่านได้ร่วมโมทนาในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่ในทุกๆ ประกาทั้งหมดนี้ อย่าง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม อีกทั้งเพื่อให้เป็นหลักฐาน เป็นทางการ เป็นพยาน เป็นประเพณี ทั้งทางโลกและทางธรรม และเพื่อให้ทุกท่านใช้เป็นแนวทางได้ศึกษาค้นคว้าสืบไป ยังไม่ถือว่าเป็นอันสิ้นสุด หรือถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยหรือไม่ถูกต้องประการใด ต้องขออภัย และขอได้โปรดสอบถามเพิ่มเติมจากท่านผู้รู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากครูบาอาจารย์ที่รำลือกันว่าเป็นพระอรหันต์ ก็จะได้รับคำตอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ บริบูรณ์ ได้อย่างจริงแท้แน่นอน

คณะผู้จัดทำ ผู้ซึ่งเป็นปุถุชนคนธรรมดา


พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม) ด้านหน้าพระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ (สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์) ด้านหน้า

ภาพถ่าย : ด้ายหน้า พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม” (“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม”) และพระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “บรมพุทโธโพธิสัตว์” (“สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์”

สารบัญ