หน้าแรก -> ธรรมะหลวงปู่ตุ๊เจ้าเสือดาว -> ญาณกีฬาก้าวหน้าเพ่งจี้จี้ 40 จุด

ธรรมะหลวงปู่ตุ๊เจ้าเสือดาว - ญาณกีฬาก้าวหน้าเพ่งจี้จี้ 40 จุด


ญาณกีฬาก้าวหน้าเพ่งจี้จี้ 40 จุด

(ในวิสัยทัศน์หรือมุมคิด มุมมอง แนวความคิด วิธีการ แบบไฮเทคซ้อนไฮเทค ไฮโซ ไฮคลาส ไฮไลท์ ไลท์โชว์ ... หากำไรชีวิตอันมีอิทธิบาท 4 จาก สุ-จุ(จิ)-ปุ-ลิ-ภา นะ-มะ-พะ-ทะ เพ่ง-นิ่ง-ดิ่ง-แน่ว ... เพ่งจี้ดูใจ-เพ่งจี้ใจดู)

มีอารมณ์ดีงาม-จิตใจสดใส-เรื่องปัญญา ... รู้ใส่ใจสู่สมาธิธรรม กำหนดนึกรู้ทันท่วงทีที่มีสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ผกผัน ผันผวน ปรวนแปร แปรปรวน ปั่นป่วน รวนเร เรรวน เสื่อมไป หมดไป สิ้นไป ดับไป ในทุกระยะในทุกขณะจิตได้ ใจจดใจจ่อในณานกีฬา 40 จุด ในระบบศีลอันใดสมาธิอันนั้น สมาธิอันใดปัญญาอันนั้น คือธรรมะอริยะมัคคะสมังคี มหาสติ มหาศีล มหาสมาธิ มหาปัญญารวมตัวได้ดี รู้เด็ดเคล็ดลับในหลักการผ่อนพักใจดี๊ดี ... รู้บำเพ็ญขันติอันเป็นตบะอย่างยอด คุณเครื่องประดับของนักปราชญ์อันรักษาผลประโยชน์ไว้ได้ทุกทิศทุกทาง สู้อดสู้ทน ทนอดทนทำ อดทนอดกลั้น มั่นคง นิ่งสงบ สงบเสงี่ยมเจียมเนื้อเจียมตัว ไหนๆ ก็จะเล่นจี้จุดก็ใช้สมาธิจิตรวมพลังจี้จี้ลงไป รวมลงดื้ออยู่นานได้ เพ่งจี้จี้จุดอยู่ได้นานให้ครบทุกจุดซิ ... จนกระทั่งถึงความมีมหาสติรู้เท่ารู้ทันว่าใจไม่ไหล คือ อาสวะขยญาณ คือความรู้ใสแจ๋ว ว่างไวหยั่งรู้ หยั่งถึงซึ่งความสิ้นไปแห่งความไหลคือจิตใจลอยสูง ยิ้มได้สบายมาก โดยต่างจากอาสวะกิเลสลอยตํ่า คือจิตใจลอยตํ่าจนอึดมืดบอด มัวหมองเศร้าหมอง ต่างจากอาสวะขยญาณ จิตใจลอยสูง สดใสสดชื่นเบิกบาน ...

จุดเริ่มต้น "ญาณกีฬา 40 จุด" เป็นไฉน ดังนี้ คือ

1. เพ่งจี้จี้ตรงจุดริมฝีปากเบื้องบน

2. เพ่งจี้จี้ตรงจุดจงอยจมูก

3. เพ่งจี้จี้ตรงจุดในโพลงจมูก

4. เพ่งจี้จี้ตรงกลางระหว่างคิ้วซ้ายขวา

5. เพ่งจี้จี้ตรงกลางกระหม่อม

6. เพ่งจี้จี้ตรงจุดกึ่งกลางในโพลงกระโหลกหัว

7. เพ่งจี้จี้ตรงกลางลำคอ

8. เพ่งจี้จี้ตรงกลางหัวนมซ้าย

9. เพ่งจี้จี้ตรงกลางหัวนมขวา

10. เพ่งจี้จี้ตรงจุดเต้านมซ้าย

11. เพ่งจี้จี้ตรงจุดเต้านมขวา

12. เพ่งจี้จี้ตรงจุดลิ้นปี่ซ้ายขวา

13. เพ่งจี้จี้ตรงจุดกระดูกหน้าอก

14. เพ่งจี้จี้ตรงกลางรูสะดือ

15. เพ่งจี้จี้ตรงใต้สะดือลงไป 2 นิ้ว

16. เพ่งจี้จี้ตรงเหนือสะดือขึ้นไป 2 นิ้ว

17. เพ่งจี้จี้ตรงกลางกระดูกสันหลัง

18.-19. เพ่งจี้จี้ตรงกลางสบักหลังซ้ายและขวา

20. ตรงจุดกลางท้ายทอย

21.-22. ตรงจุดกลางหัวไหล่ซ้ายและขวา

23. ตรงจุดกลางก้นกบ

24.-25. ตรงจุดกลางตะโพกซ้ายและขวา

26.-27. ตรงจุดกลางหัวเข่าซ้ายและขวา

28.-29. ตรงจุดตาตุ่มด้านในซ้ายและขวา

30.-31. ตรงจุดตาตุ่มด้านนอกซ้ายและขวา

32.-33. ตรงจุดกลางอุ้งเท้าซ้ายและขวา

34.-35. ตรงจุดกลางหลังเท้าซ้ายและขวา

36.-37. ตรงจุดกลางอุ้งมือซ้ายและขวา

38.-39. ตรงจุดกลางหลังมือซ้ายและขวา

40. เพ่งจี้จี้ตรงกลางลิ้นปี่ นิ่งดิ่งแน่วจริงๆ และแล้วพลังกระแสสมาธิจิต มารวมลงที่ตรงรูสะดือและเหนือสะดือสองนิ้ว ดิ่งแน่วจริงๆ โดยวนเวียน เพ่งนิ่งดิ่งแน่วอยู่ตรงสองจุดนั้นแหละ อันเป็นทางสำหรับ หลบหลุดเลื่อน จากรูปกาย เข้าสู่นามกาย (จากกายเนื้อหนังเข้าสู่กายทิพย์) ประคองใจ นิ่งเนี๊ยบปิ๊ง ดิ่งเข้าสู่ปฐมจิต จิตเดิม จิตเดิมแท้ จิตประภัสสร (ธรรมใสฯ) "กายธรรม" (วิสังขาร-อสังขตะ) สู่ฌานวิถี-อริยวิถี ธรรมกาย ขบวนการชีวิตใหม่ สภาพคล่องการคล่องงานทางจิตทางใจ โดยกระบวนการจำเริญ "มหาสติครบวงจร" ที่รู้รอบรอบรู้ รู้ครบวงจร รู้ทันเกมส์ รู้ทันอารมณ์ รู้เขารู้เราในการเปรียบเทียบ เทียบเคียง ซึ่งกำลังกาย กำลังทรัพย์ กำลังพรรคพวก กำลังเครื่องมืออุปกรณ์ กำลังศิลปชั้นเชิง กำลังความรู้ กำลังความคิดอ่าน กำลังสติปัญญา ในวิสัยทัศน์ มุมมอง มุมคิด แนวความคิด รู้เคล็ดลับวิธีกาทั้งรช(รส)พรสวรรค์และพรแสวง ที่มีสาเหตุมาจากการหันหน้าออกไปดูข้างนอก หันใจออกไปดูข้างนอกพร้อมกับหันหน้ามาดูใจ หันใจมาดูจิตคิด ใจรู้ วิญญาณรู้สึกอย่างอิสระ อิสระภาพวิเศษภายใน โดยรู้ไม่ติดรู้ คือ วิชชาโพธิและรู้ทะลุปรุโปร่ง คือวิชชาวิมุตติ ก็กระบวนการเหล่านี้นี่แลที่เรียกว่า "วิสัยทัศน์อริยะ" แห่งศาสนาอริยะอุทธิ (ศาสนาสากล) ไชโย ชัยยะ ถึงชนะก็ไชโย อิติปิโส ภะคะวา สาธุ อนุโมทามิ (มีฉันทะ ให้ความพอใจ สนใจดู ... มีวิริยะ-พากเพียรพยายามดู ตั้งใจอุตสาหะบากบั่นให้ต่อเนื่อง มุมานะ เอาจริงเอาจังดู ... มีจิตตะ-ใฝ่รู้ใฝ่สูง ใฝ่ใจดู ใจจด ใจจ่อ จดจ้องมองดู เพ่งจี้จี้ใจดู เพ่งจี้จี้ดูใจ รู้เห็นทะลุปรุโปร่งโล่งใจ สมองใส สบายหัว สาธุอนุโมทามิ ตรวจดูความประพฤติกระทำ-ปฏิปทาญาณทัสสนะวิสุทธิอยู่ฉะนี้บ่อยๆ เนื่องๆ ตรวจสอบ ทบทวน ตรวจทานซ้ำแล้วซํ้าอีกมากๆ จนกระทั่งชำนาญ เก่งกาจ (มีทักษะอาการแห่งความเก่งสาธุ เฮงๆๆๆๆ ปฏิบัติกระทำดู ให้ต่อเนื่องสมถะภาวนาบวกวิปัสสนาภาวนา ด้วยมหาสติมหาศรัทธา มหาทาน มหาศีล มหาวิริยะ มหาสมาธิ จนกระทั่งโชกโชน ชํ่าชอง จัดแจ้ง จริงจัง จากใจจริง ... จากใจหยาบ หลบหลุดเลื่อนเข้าสู่ใจที่ละเอียด ละเอียดกว่า ละเอียดมาก ละเอียดที่สุดสู่ เจโตวิมุติ-ปัญญาวิมุติ สุดสดใส เย็นฉํ่าถึงธรรมชาติกลางใจ สว่างกลางใจ ทุกที่ใจไม่มี ใจทุกข์ไม่เป็น ใจไม่กระเพื่อม ไม่โยกโคลง ไม่หวั่นไว(ไหว) ไม่ง่อนแง่น ไม่คลอนแคลน ไม่เศร้าหมองหรืออินทรีย์ผ่องใส เบาใจ สุขสบาย ยิ้มได้สบายมากแบบสุดๆ เป็นศิริมงคลแก่ตนแก่คนทั้งหลายทุกรูปทุกนาม อย่าลืมภาษิตที่ว่า "รู้แก้ไขใจก้าวหน้า" ดึงใจกลับมาก่อน ผ่อนพักใจเถอะนะคนดี สังเกตุดู เฉลียวใจดู ยับยั้งชั่งใจดู หยุดใจดู นิ่งใจดู สงบใจู .......


บอร์ดธรรมะ


ดาวน์โหลดเอกสาร

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพื่อไปปริ้น ไปอ่าน ได้โดยสะดวก โดยได้จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เป็นธรรมะอันทรงคุณค่าไว้ในรูปแบบ pdf ไฟล์ และ OpenOffice ไฟล์

รายการเอกสาร
pdf ไฟล์
OpenOffice ไฟล์

> ญาณกีฬาก้าวหน้าเพ่งจี้จี้ 40 จุด

เอกสารต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลด เป็นเอกสารที่ทรงคุณค่ายิ่ง เหมาะแก่การนำไปเผยแพร่เป็นธรรมทานเป็นอย่างยิ่ง ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ โดยการคลิ๊กขวาที่ไฟล์เอกสารที่ท่านต้องการ แล้วเลือก Save link as ... หรือ Save as ... และหากท่านทำการคลิ้กที่เอกสาร หากท่านมีโปรแกรมสนับสนุน pdf ไฟล์ หรือ OpenOffice ไฟล์ จะทำให้สามารถเปิดไฟล์เอกสารมาอ่านได้

สารบัญ