หน้าแรก -> บทอธิษฐาน

บทอธิษฐาน

 

ผลแห่งการสร้างพระเครื่อง และเหล่าวัตถุมงคลอันเป็นมงคลทั้งหมดนี้ ขอน้อมกราบอธิษฐาน ขอพระอนุญาตสร้างเพื่อน้อมกราบถวายในนามแห่งพระรัตนตรัย และทุกๆ พระองค์ ในทุกๆ แดนพระนิพพานทั้งหมด ที่สูงสุดยอดแห่งที่สูงสูดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ไม่มีสิ่งอื่นใดๆ จะเสมอเหมือนหรือเท่าเทียม หรือใกล้เคียงได้ ในทั้ง ต กาลจริง ในนามแห่งเหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าท่านที่ได้เสียสละทรัพย์ อวัยวะ ชีวิต เพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์ ทั้งหมด ในทั้ง ๓ การจริง ในนามแห่งเหล่าพ่อ แม่ พระอุปัชฌาย์ ครู อาจารย์ ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าท่านที่มีพระคุณทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าฝ่ายปราบ-ฝ่ายโปรด ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าพรหมเทพ เทวดา ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าธาตุกายสิทธิ์ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าญาติทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง ในนามแห่งเหล่าสรรพธรรมชาติทั้งหมด ในทุกๆ มหาอนันตจักรวาลสากลพิภพ, ๓๑ ภูมิ, วัฏสงสาร, ที่ยังมีอวิชชา กิเลส ตัณหา อฺปาทาน ภพ ชาติ... ทั้งหมด ในทั้ง ๓ กาลจริง

และขอน้อมกราบอาราธนา อำนาจ อานุภาพ ในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีทั้งหมดนี้ ที่ได้มารวมกัน เป็นพลังมังสามัคคี อย่างบริสุทธิ์ สมบูรณ์ บริบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้องดีแล้วจริง ในทั้ง ๓ กาลจริง เพื่อขออุทิศไปให้ถึง แด่เหล่าท่านที่ใจดี ตัดใจเสียสละ ในวัตถุสิ่งของอันลํ้าค่า มามอบให้เป็นมวลสารทั้งหมด เหล่าท่านที่ร่วมสร้างถวายทั้งหมด เหล่าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ทั้งทางตรง และทางอ้อม เหล่าท่านที่ได้มีจิตใจเปี่ยมล้น ไปด้วยความเมตตา กรุณา ปราณี เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ให้การช่วยเหลือ ดูแล อำนวยในความสะดวก และในทุกๆ ประการ ในทั้งหมดทั้งสิ้น ขอน้อมกราบอาราธนาให้ได้รับในทั้งหมด ในทั้งสิ้น ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ทั้งส่วนตนและส่วนรวม ทั้งที่มีการสมมุติและทั้งที่การสมมุติไปไม่ถึง ให้ได้เหมือนทุกๆ พระองค์ ทุกๆ ท่าน และ ฯลฯ ทั้งหมดทำสิ้น ในทั้ง ๓ กาลจริง ได้ร่วมกันเป็นเจ้าของ ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ได้ร่วมกันเป็นประธาน ได้ร่วมกันสร้างเอง ถวายเอง ประเคนเองจริง ในทุกๆ ประการในทั้งหมดจริง จึงได้รับในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีอย่าง ๑oo% เต็ม และสามารถบอกต่อกันไป ให้ได้รับในเหล่าผลบุญกุศลเหล่านี้ได้ตลอดไป พึงได้รับประโยชน์และความสูข อย่างสมหวังในทุกๆ ประการดั่งใจนึก แห่งมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ ดูจอันหนึ่งอันเดียวกัน แห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ในทั้ง ๓ กาลจริง จะพึงได้รับ โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบัน เป็นเวลาโลกมนุษย์ ณ กาลบัดเดี่ยวนี้จริงด้วยเทอญ และในตลอดสิ้นกาลนานจริงด้วยเทอญ

เอวังโหตุ เอวังโหตุ เอวังโหตุ

สาธ สาธุ สาธุ

พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม) ด้านหน้าพระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ (สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์) ด้านหน้า

ภาพถ่าย : ด้ายหน้า พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม” (“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม”) และพระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “บรมพุทโธโพธิสัตว์” (“สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์”

สมเด็จองค์ปฐม     สมเด็จองค์ปฐม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ


ภาพถ่าย : ปาฏิหาริย์สมเด็จองค์ปฐม ที่ถ้ำวังทอง จ.พัทลุง

สารบัญ