หน้าแรก -> บทแผ่ส่วนกุศล

บทแผ่ส่วนกุศล


อิทัง โน ญาตินัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

ขอเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมี ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ได้กระทำมาด้วยดีแล้วจริงทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริง จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด จงมีความสูขและสมหวังอย่างสูงสุดยอดจริง ทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างสุดที่จะนับประมาณมิได้ตลอดไป ตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานได้จริงด้วยเทอญ

ที่ไม่ได้เป็นไม่มี ที่ไม่ได้เป็นไม่มี ที่ไม่ได้เป็นไม่มี

เอวังโหต เอวังโหตุ เอวังโหตุ

ขอโมทนาสาธุ สาธุขอโมทนาม

ขอโมทนาสาธุ สาธุขอโมทนาม

ขอโมทนาสาธุ สาธุขอโมทนาม

ในในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร ในทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

 

(เป็นบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคคม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ทรงประทานเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนา ให้แก่พระเจ้าพิมพิสาร และทรงตรัสไว้ว่า "เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ที่ได้เวียนว่ายตายเกิดจนนับครั้งไม่ถ้วน ในทุกๆ วัฏสงสารทั้งในอดีต ในปัจจุบัน และในอนาคต ที่ไม่ได้เคยเกิดร่วมเป็นญาติกันป็นไม่มี")

พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม) ด้านหน้าพระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ (สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์) ด้านหน้า

ภาพถ่าย : ด้ายหน้า พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม” (“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม”) และพระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “บรมพุทโธโพธิสัตว์” (“สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์”สมเด็จองค์ปฐม     สมเด็จองค์ปฐม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ


ภาพถ่าย : ปาฏิหาริย์สมเด็จองค์ปฐม ที่ถ้ำวังทอง จ.พัทลุง

สารบัญ