หน้าแรก -> เส้นทางสร้างบุญกุศล อานิสงส์บารมี -> เส้นทางทำบุญพระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

เส้นทางทำบุญ เส้นทาง จ.อุดร และ จ.ใกล้เคียง

ภาพรวมเส้นทางทำบุญ จ.อุดร และ จ.ใกล้เคียง

 

 

เส้นทางทำบุญ เส้นทาง จ.อุดร สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

เส้นทางทำบุญ จ.อุดร สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

เส้นทางทำบุญ เส้นทาง จ.อุดร หนองวัวซอ หนองบัวบาน หนองบัวลำภู ไปทาง จ.เลย

เส้นทางทำบุญ จ.อุดร หนองวัวซอ หนองบัวบาน หนองบัวลำภู ไปทาง จ.เลย

 

 

เส้นทางทำบุญ จ.อุดร และ จ.ใกล้เคียง

เส้นทางทำบุญในตัวเมือง จ.อุดร

 

 

เส้นทางทำบุญ จ.อุดร และ จ.ใกล้เคียง

เส้นทางทำบุญ จ.อุดร บ้านผือ จ.หนองคาย จ.อุดรเส้นทางทำบุญพระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

 

แผนที่วัด สำนักสงฆ์ พร้อมเส้นทาง ที่จะทำบุญ กับ พระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียง แสดงโดยละเอียดโดยเปิดใน Google Map > แผนที่วัด สำนักสงฆ์ต่างๆ พร้อมด้วยเส้นทางการเดินทางโดยละเอียด (Google Map)

ในอำเภอเมืองอุดรธานี
-วัดโพธิสมภรณ์ หลวงปู่จันทร์ศรี (อยู่) จ.อุดรธานี (ติดกับ วี.ที.แหนมเนือง)
-วัดประชาชุมพลพัฒนาราม หลวงปู่อ่อนสา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
-วัดป่าบ้านตาด หลวงตามหาบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี พระอาจารย์สุดใจ ตักบาตรตอนเช้า ทำบุญ กราบพระธาตุที่ชั้น2 ไปกุฏิหลวงตา และที่เดินจงกลม

ไปทาง จ.สกลนคร
-วัดป่าสันติกาวาส หลวงปู่บุญจันทร์ กมโล (เจดีย์) หลวงพ่อสมหมาย ต.ไชยวาน อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี
-วัดป่าแก้วชุมพล หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม (อยู่) มีเจดีย์พระอาจารย์สิงห์ทอง บ้านชุมพล ตำบลค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
-วัดใหม่บ้านตาล (หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ) ต. โคกสี อ. สว่างแดนดิน จ. สกลนคร
-พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร ต.พรรณานิคม จ.สกลนคร
-วัดป่ากลางโนนภู่ [พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต] (ทางเข้าวัดป่าภูริทัตตถิราวาส) หมู่ 7 บ้านกุดก้อม, ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร มีศาลาที่พักอาพาสหลวงปู่มั่น
-วัดป่าภูริทัตตถิราวาส [วัดป่าบ้านหนองผือ] บ้านหนองผือ ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
-วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม หลวงปู่วัน อุตฺตโม (เจดีย์) อ.ส่องดาว จ. สกลนคร
-วัดป่าสุทธาวาส ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร

ไปทาง จ.เลย
-วัดเกษรศิลคุณธรรมเจดีย์ (วัดภูผาแดง) หลวงปู่ลี ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี กำลังก่อสร้างมหาเจดีย์ของหลวงตามหาบัว
-วัดถ้ำสหายธรรมจันทร์นิมิต หลวงปู่จันทร์เรีียม (อยู่) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
-วัดถ้ำกลองเพล หมู่ 4, ตําบลโนนทัน อําเภอเมืองหนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลำภู หลวงปู่ขาว(มรณะภาพแล้ว) หลวงปู่บุญเพ็ง เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบัน (อยู่)
-วัดป่านิโครธาราม หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ อดีตเจ้าอาวาส บ้านหนองบัวบาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
-วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง) หลวงปู่บัว กราบเจดีย์ อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด อุดรธานี ไทย
-วัดป่าศรัทธาถวาย(วัดถ้ำเต่า) หลวงปู่บุญมี (อยู่) ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
-วัดถ้ำกกดู่ หลวงปู่คำพอง ติสโส อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
-วัดป่าภูสังโฆ <-> วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ (แผนที่มี 2 แห่งใกล้กัน ไม่รู้ว่าที่ไหนถูกผิด) พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี
-วัดป่าศรีอภัยวัน หลวงปู่ท่อน (อยู่) จ.เลย

ไปทาง อ.บ้านผือ ไป จ.หนองคาย
-วัดป่านาคูณ หลวงปู่บุญมี (อยู่) อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
-วัดป่าหนองกอง ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี หลวงปู่เพียร (มรณะภาพแล้ว)
-วัดป่าบ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดร พระอาจารย์ทูล(มรณะภาพแล้ว) มีเจดีย์ใหญ่ ซื้อหนังสือธรรมะและซีดี
-วัดป่าภูทอง หลวงพ่อคูณ สุเมโธ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
-วัดป่าบ้านใหม่ หลวงพ่อคลาด ฟังธรรม ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
-วัดป่านาคำน้อย[วัดอุดมมงคลวนาราม] พระอาจารย์อินทถวาย ฟังธรรม อ.นายูง จ.อุดรธานี
-วัดป่าภูก้อน ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี กราบหลวงพ่อชาลี เจ้าอาวาส ที่ศาลา,กราบเจดีย์, กราบพระนอน
-วัดป่าบ้านแก้งใหม่ หลวงพ่อจันมี อนาลโย ฟังธรรม อ.สังคม จ.หนองคาย
-วัดหินหมากเป้ง หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี บ้านไทยเจริญ หมู่ 4 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่
-วัดอรัญญบรรพต หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ พระสุธรรมคุณาจารย์ ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ ซื้อซีดีเป็นกระเป๋า
-วัดศรีชมภูองค์ตื้อ หลวงพ่อพระเจ้าองค์ตื้อ บ้านน้ำโยง ต.นาโยง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย
-เจดีย์พระธาตุบังพวน 172 บ้านพระธาตุบังพวง หมู่ 3 ต.พระธาตุบังพวง อ.เมือง จ.หนองคาย
-วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส ต.ในเมือง อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย

จ.มุกดาหาร
-วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ) หลวงปู่หล้า เขมปัตโต (เจดีย์) บ้านแวง อ.หนองสูงใต้ จ.มุกดาหาร
-วัดป่าวิเวกวัฒนาราม หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ตำบลห้วยทราย อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหาร
-สำนักแม่ชีบ้านห้วย (เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์) แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ อำเภอคำชะอี จ.มุกดาหารสารบัญ