พุทธอุทานคาถา

ใครมีธรรมะดีๆ จะแบ่งปัน เชิญทางนี้ครับ

พุทธอุทานคาถา

โพสต์โดย yamaka_admin » อังคาร 16 ธ.ค. 2014 12:53 am

พุทธอุทานคาถา

     เมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ณ โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ ก็ประทับนั่งอยู่ ณ ที่นั้น ตลอด ๗ วัน โดยไม่ได้เสด็จลุกจากที่ประทับ ได้ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท คือ เหตุที่ทําให้กองทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้น และการดับไปแห่งกองทุกข์ทั้งปวง ตลอดทั้ง ๓ ยามแห่งราตรี สิ้นเวลา ๗ วัน ครั้นทรงทราบแน่ชัดแล้ว จึงได้ทรงเปล่งพระอุทานขึ้นดังนี้.-

     เมื่อสิ้นปฐมยามแห่งราตรี ทรงเปล่งพระอุทานขึ้น ว่า
     เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจทั้ง ๔ ปรากฎชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยฌานและปัญญา
     เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้น ย่อมอันตรธานหายไป
     เพราะพราหมณ์นั้นมารู้แจ้งซึ่งธรรมว่า อวิชชาเป็นต้นเหตุให้เกิดมีสังขาร อันเป็นต้นเหตุให้เกิดกองทุกข์ทั้งปวงฯ

     เมื่อสิ้นมัชฌิมยามแห่งราตรี ทรงเปล่งพระอุทานขึ้น ว่า
     เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจทั้ง ๔ ปรากฎชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยฌานและปัญญา
     เมื่อนั้น ความสงสัยทั้งปวงของพราหมณ์นั้น ย่อมอันตรธานหายไป
     เพราะพราหมณ์นั้นได้รู้แจ้งว่า เหตุที่ทําให้กองทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นนั้น ได้สิ้นไปแล้วฯ

     เมื่อสิ้นปัจฉิมยามแห่งราตรี ทรงเปล่งพระอุทานขึ้น ว่า
     เมื่อใด ธรรมทั้งหลาย คือ อริยสัจทั้ง ๔ ปรากฎชัดแก่พราหมณ์ผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ด้วยฌานและปัญญา
     พราหมณ์นั้นย่อมกําจัดเสนามารให้พินาศไปเสียได้
     ย่อมดํารงจิตอยู่ด้วยความรู้แจ้งสว่างโพลง ประดุจดังพระอาทิตย์ทําให้อากาศในท้องฟ้า สว่างอยู่ด้วยรัศมีฉะนั้นแลฯ
yamaka_admin
Administrator
 
โพสต์: 31
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 22 พ.ย. 2014 7:58 pm

ย้อนกลับไปยัง แบ่งปันธรรมะดีๆ

ผู้ใช้งานขณะนี้

กำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และ บุคคลทั่วไป 0 ท่าน

cron