หน้าแรก

สารบัญ

 

พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม) ด้านหน้าพระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม) ด้านหลัง

พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส.
“สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม”
(“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม”)

ดูเนื้อขององค์พระโดยละเอียด กดเลือกดูภาพ แล้วทำการขยายภาพเพื่อดูอย่างละเอียด

ภาพด้านหน้า "ขนาดกลาง", "ขนาดใหญ่", "ขนาดใหญ่มาก"

ภาพด้านหลัง "ขนาดกลาง", "ขนาดใหญ่", "ขนาดใหญ่มาก"

พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ (สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์) ด้านหน้าพระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ (สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์) ด้านหน้า

พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส.
“บรมพุทโธโพธิสัตว์”
(“สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์”)

ดูเนื้อขององค์พระโดยละเอียด กดเลือกดูภาพ แล้วทำการขยายภาพเพื่อดูอย่างละเอียด

ภาพด้านหน้า "ขนาดกลาง", "ขนาดใหญ่", "ขนาดใหญ่มาก"

ภาพด้านหลัง "ขนาดกลาง", "ขนาดใหญ่", "ขนาดใหญ่มาก"

พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น ฤาฤทธิ์พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น ฤาฤทธิ์

พระเครื่อง สมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. รุ่น "ฤาฤทธิ์"

พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังนูน เนื้อสีดำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังนูน เนื้อสีดำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังนูน เนื้อสีดำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังนูน เนื้อสีดำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์พิเศษ หลังลึก เนื้อสีดำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุเหล็กไหลน้ำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุเหล็กไหลน้ำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุเหล็กไหลน้ำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังนูน เนื้อสีน้ำตาล บรรจุเหล็กไหลน้ำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีน้ำตาล บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ-เหล็กไหลน้ำ ด้านหลัง พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีน้ำตาล บรรจุเหล็กไหลน้ำ ด้านหน้า พระผงสมเด็จหลวงปู่ทวด ญสส. “รุ่นฤาฤทธิ์” พิมพ์หลังลึก เนื้อสีน้ำตาล บรรจุเหล็กไหลน้ำ ด้านหลัง

พระบรมสารีริกธาตุ

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระปัจเจกธาตุ พระอรหันตธาตุ สมเด็จพระบรมมหาโพธิสัตว์ธาตุ และพระโพธิสัตว์ธาตุ ธาตุกายสิทธิ์ ที่ได้รับมอบจากท่านอาจารย์ปรมะ เล้าธนาสกุล และท่านผู้มีจิตศรัทธาจากทั่วประเทศ จากทั่วโลก นำมารวมผสมเป็นมวลสาร รุ่น ๓ และรุ่น ๔ ช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทับทวี เสวยสุข ในตลอดกาลทุกเมื่อได้จริง

บอร์ดธรรมะ ยมกปาฏิหาริย์

เข้าใช้บอร์ดธรรมะ "ยมกปาฏิหาริย์" คลิก > บอร์ดธรรมะ "ยมกปาฏิหาริย์"

เส้นทางทำบุญ

เส้นทางสร้างบุญกุศล อานิสงส์บารมี กันพระอรหันต์ พระอริยสงฆ์ สายพระอาจารย์ใหญ่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดใกล้เคียง คลิก > แผนที่เส้นทางสร้างบุญกุศลอานิสงส์บารมี พร้อมด้วยรายชื่อวัด สำนักสงฆ์ต่างๆ

แผนที่แสดงใน Google Map > แผนที่วัด สำนักสงฆ์ต่างๆ พร้อมเส้นทางการเดินทางโดยละเอียด (Google Map)

พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดยท่านอาจารย์ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล

พิธีบวงสรวง ผสมมวลสาร โดย ท่านอาจารย์ ไตรรงค์ ปุรินทราภิบาล
> บทบวงสรวง ถวายสังฆทาน บทอธิษฐาน และปรารถนาพุทธภูมิ และบอร์ด "สร้างบุญ บารมี"

เทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ที่สำคัญมากๆ

ปฐมเทศนา เป็นเทศนากัณฑ์แรก ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดง ทำให้ท่านพระโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรม วันนั้นจึงเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือมี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์   ปฐมเทศนานั้นมีความสำคัญมาก นั่นคือ
> ธัมมจักกัปปวัตนสูตร และบอร์ด "แบ่งปันธรรมะดีๆ" -> "ธัมมจักกัปปวัตนสูตร"

อนัตตลักขณสูตร, อาทิตตปริยายสูตร เป็นพระสูตรที่มีความสำคัญที่สุดพระสูตรหนึ่ง ซึ่งจะต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้
> อนัตตลักขณสูตร และบอร์ด "แบ่งปันธรรมะดีๆ" -> "อนัตตลักขณสูตร"
> อาทิตตปริยายสูตร และบอร์ด "แบ่งปันธรรมะดีๆ" -> "อาทิตตปริยายสูตร"

News เรื่องราวใหม่ ล่าสุด

History of the Establishment of Buddha images (Luang Pu Thuat “Ruerit”) Made of Sacred Mass for Nation, Religion, and the King.
> Read ...

ธรรมะดีๆ เรื่อง "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
>  บอร์ด "แบ่งปันธรรมะดีๆ" -> "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

วิธีเจริญอานาปานสติ
>  บอร์ด "แบ่งปันธรรมะดีๆ" -> "วิธีเจริญอานาปานสติ"


องค์ประกอบด้านหน้า

พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม) ด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ (สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์) ด้านหน้า

องค์ประกอบด้านหลัง

พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม (สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม) ด้านหลัง พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ (สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์) ด้านหน้า

พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม และ บรมพุทโธโพธิสัตว์


ทำการคลิ๊กที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาด 1200pixels *1800pixels, เหมาะสำหรับ ขยายเพื่อดูรายละเอียด เช่น ดูเนื้อหรือมวลสารขององค์พระ

หากต้องการดูภาพที่มีความละเอียดน้อยกว่านี้ (สำหรับอินเตอร์เน็ตที่มีความเร็วไม่มาก) สามารถดูได้ที่ ขนาดภาพ 300pixels*450pixels


พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม” (“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม”)


พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม ภาพด้านหน้า

ดูภาพเพิ่มเติม -> อัลบัมภาพ [เพื่อดูภาพขนาด 1200pixels *1800pixels]           
ดูภาพเพิ่มเติม -> อัลบัมภาพ [เพื่อดูภาพขนาด 300 pixels *450 pixels]           


พระเครื่องวัตถุมงคล พระสมเด็จ ญสส. “บรมพุทโธโพธิสัตว์” (“สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์”)


พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า พระสมเด็จ ญสส. บรมพุทโธโพธิสัตว์ ภาพด้านหน้า

ดูภาพเพิ่มเติม -> อัลบัมภาพ [เพื่อดูภาพขนาด 1200pixels *1800pixels]           
ดูภาพเพิ่มเติม -> อัลบัมภาพ [เพื่อดูภาพขนาด 300 pixels *450 pixels]           


พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างจากฉนวนมวลสาร รุ่น ๓ รุ่น ๔ ช่วยชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทับทวี เสวยสุข ในตลอดการทุกเมื่อได้จริง (จัดสร้าง ถวาย กระจายไป จำนวนสองล้านกว่าองค์ จนเกือบๆ สามล้านองค์)


ที่บูชาการให้ ในการเสียสละ - สละ - ละ ที่ตั้งใจปฏิบัติบูชา เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอน้อมกราบถวายบูชา ในนามแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและทุกๆ พระองค์ในทุกแดนพระนิพพาน ที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดกาลทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด จริงด้วยเทอญ


พระเครื่อง วัตถุมงคล รุ่น เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ที่บูชาการให้ ในการเสียสละ - สละ - ละ

ที่ตั้งใจปฏิบัติบูชา เพื่อให้ได้หลุดพ้นจากวัฏสงสาร

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอน้อมกราบถวายบูชา ในนามแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและทุกๆ พระองค์ในทุกแดนพระนิพพาน ที่สูงสุดยอดจริง เป็นอัปปมาโณจริง อย่างไร้ที่ติจริง ในตลอดกาลทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด จริงด้วยเทอญ

ขอน้อมกราบถวายในนาม และขออุทิศแผ่ไปให้ถึงเหล่าพุทธบริษัท ๔ ทั้งหมด เหล่าพระโพธิสัตว์ทั้งหมด เหล่าท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด เหล่าฝ่ายปราบ ฝ่ายโปรดทั้งหมด เหล่าเจ้ากรรมนายเวรนางเวรทั้งหมด เหล่าญาติทั้งหมด เหล่าพรหม เทพ เทวดา เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหล่าสรรพภพภูมิพิเศษ เหล่าธาตุกายสิทธิ์ เหล่ามนุษย์ และเหล่าอมนุษย์ทั้งหมด เหล่ามนุษย์ต่างดาวทั้งหมด เหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด เหล่าสรรพธรรมชาติทั้งหมด และเหล่าอื่นๆ อีกมากมาย สุดที่จะนับประมาณมิได้ทั้งหมด ในตลอดทั่วทั้งทุกๆ มหาอนันตธรรมชาติสรรพสัตว์จักรวาลสากลพิภพ ๓๑ ภูมิ ทุกๆ วัฏสงสาร ในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด จริงด้วยเทอญ

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหมด ขอตั้งจิตอธิษฐานให้เป็นเหตุปัจจัยได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน ด้วยการยังความไม่ประมาท ให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลา โดยพร้อมเพรียงกัน โดยเร็วพลัน ในชาติปัจจุบัน เป็นเวลาของโลกมนุษย์ ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้ และในตลอดทั่วทั้ง ๓ กาลจริงทั้งหมด ได้จริงด้วยเทอญ

โอวาทปาติโมกขคาถา

สัพพะปาปัสสะ อะการะณัง,
การไม่ทำบาปทั้งปวง;

กุสะลัสสูปะสัมปะทา,
การทำกุศลให้ถึงพร้อม;
สะจิตตะปะริโยทะปะนัง,
การชำระจิตของตนให้ขาวรอบ;
เอตัง พุทธานะสาสะนัง,
ธรรม ๓ อย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย;
ขันตี ปะรามัง ตะโป ตีติกขา,
ขันติ คือความอดกลั้น เป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง;
นิพพานัง ปะระมัง วะทันติ พุทธา,
ผู้รู้ทั้งหลาย กล่าวพระนิพพานว่า เป็นธรรมอันยิ่ง;
นะ หิ ปัพพะชิโต ปะรูปะฆาตี,
ผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลย;
สะมะโณ โหติ ปะรัง วิเหฐะยังโต,
ผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลย;
อะนูปะวาโท อะนูปะฆาโต,
การไม่พูดร้าย, การไม่ทำร้าย;
ปาติโมกเข จะ สังวะโร,
การสำรวมในปาติโมกข์;
มัตตัญญุตา จะ ภัตตัสมิง,
ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค;
ปันตัญจะ สะยะนาสะมัง,
การนอน การนั่ง ในที่อันสงัด;
อะธิจิตเต จะ อาโยโค,
ความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง;
เอตัง พุทธานะสานัง,
ธรรมเหล่านี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย.

บทถวายสังฆทาน

ขอน้อมกราบถวาย ... แด่พระรัตนตรัย แด่พระสงฆ์ทั้งหลาย ในทั้งหมดในทั้ง ๓ กาลจริง ขอน้อมกราบอธิษฐาน เพื่อถวายในนาม เพื่ออุทิศในเหล่าผลบุญกุศลอานิสงส์บารมีใหญ่โดยเฉพาะเจาะจงในนามพระรัตนตรัยทั้ง ๓ การจริง

อ่านต่อ ...
          > บทถวายสังฆทาน ชุดสั้น
          > บทถวายสังฆทาน ชุดยาว

บทปฐมกาล

คุณค่าที่มีโดยเปิดเผยและแฝงซ่อนเร้นอันลี้ลับอย่างน่าอัศจรรย์ แบบเหลือเชื่อแห่งมิติภพภูมิอันสลับซับซ้อน และมีคุณประโยชน์อย่างยิ่ง แห่งมวลสารทั้งหมดเหล่านี้ ในบางสิ่งบางอย่างอาจเกินกว่าคนธรรมดาทั่วไป จะสามารถสัมผัสเพื่อให้เข้าใจ หรือยอมรับได้ ย่อมต้องมีอยู่จริงอย่างแน่นอน ตามลักษณะขององค์ประกอบ ที่มีคุณสมบัติเฉพาะโดดเด่นเป็นกรณีพิเศษ โดยธรรมชาติแห่งวัตถุแร่ธาตุนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ความรอบรู้ ความสามารถ ทาน ศีล สมาธิ ปัญญา บุญกุศล บารมี และเจตนา ในการนำมวลสารเหล่านี้ มาสร้างให้เกิดคุณประโยชน์ โดยไม่ให้เกิดโทษ ต่อส่วนตนและส่วนรวม ทั้งทางโลกและทางธรรม ...

อ่านต่อ ...
          > บทปฐมกาล

ผลของศรัทธาในพระพุทธเจ้า


พุทธดำรัสตอบ "...บุคคลใดมีเพียงความเชื่อ เพียงความรักเรา บุคคลนั้นทั้งหมด เป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า"

 

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผยปรากฏ แยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใด เป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที่จำต้องทำ ทำเสร็จแล้ว มีภาระปลงลงแล้ว ลฺถึงประโยชน์ของตนแล้ว มีสัญโญชน์ในภพหมดสิ้นแล้ว หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบ ภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่มีวัฏฏะ เพื่อจะบัญญัติต่อไป.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผยปรากฏ แยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใด ละโอรัมภาคิยสัญโญชน์ทั้ง ๕ ประการ ได้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดเป็นโอปปาติกะ ปรินิพพานในโลกนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดา.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผยปรากฏ แยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใด ละสัญโญชน์ ๓ ประการได้แล้ว กับมีราคะ โทสะ และโมหะบางแรง ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นพระสกทาคามี มาสู่โลกนี้คราวเดียวเท่านั้น จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผยปรากฏ แยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใด ละสัญโญชน์ ๓ ประการได้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด เป็นพระโสดาบัน ผู้มีอันไม่ตกตํ่าเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยง มีปัญญาเครื่องตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผยปรากฏ แยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใด ผู้เป็นธัมมานุสารี เป็นสัทธานฺสารี ภิกษุเหล่านั้นทั้งหมด มีปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ดี เป็นที่ไปในเบื้องหน้า.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ในธรรมที่เรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้ เป็นของตื้น เปิดเผยปรากฏ แยกขยายแล้ว ภิกษุเหล่าใด มีเพียงความเชื่อ เพียงความรักในเรา บุคคลเหล่านั้นทั้งหมด เป็นผู้มีสวรรค์ เป็นที่ไปในเบื้องหน้า.

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้แล้ว ภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น มีใจชื่นชมเพลิดเพลินภาษิตของพระผู้มีพระภาค ดังนี้แล.


ธัมมจักกัปปวัตนสูตร

พระอานนทเถรพุทธอุปัฎฐาก ได้กล่าวแสดงต่อคณะสงฆ์ ในการทําสังคายนา ครั้งที่ ๑ ว่าดังนี้.-

ข้าพเจ้าได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่า ในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับยับยั้งอยู่ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีฯ

ในกาลครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเตือนสติเหล่าภิกษุปัญจวัคคีย์ให้ตั้งใจฟังและพิจารณาตามพระดํารัสของพระองค์อย่างนี้ว่าฯ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บรรพชิตไม่ควรปฏิบัติให้หนักไปในส่วนที่สุด ๒ อย่าง คือ

การประพฤติปฏิบัติตนเพื่อแสวงหาความสุขอยู่ใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่น่ารักน่าปรารถนา ซึ่งเป็นธรรมอันเลว เป็นเหตุให้ต้องมีบ้านเรือน เป็นธรรมของคนผู้ครองเรือนผู้หนาไปด้วยกิเลส ไม่ใช่ธรรมอันจะนําจิตใจออกจากกิเลส ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลาย นี่อย่างหนึ่ง

และอีกอย่างหนึ่ง คือการประพฤติปฏิบัติด้วยการทรมานร่างกายให้ได้รับความลําบาก ซึ่งมีแต่ทำให้ใจเป็นทุกข์ทรมานอย่างเดียว ไม่เป็นทางนําจิตใจออกจากกิเลส และไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องรัดรึงใจทั้งหลายฯ (หรืออีกนัยหนึ่งคือ เร่งหักโหมปฏิบัติธรรมจนเกินกําลัง เพื่อหวังจะได้บรรลุมรรคผลเร็วๆ)

อ่านต่อ ...
          > ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (บทแปล)

ความหมาย พระเครื่องวัตถุมงคล

พระสมเด็จ ญสส. “สัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม” (“สมเด็จพระสัมมาสัมพุทโธพุทธโคดม”)

และ “บรมพุทโธโพธิสัตว์” (“สมเด็จพระบรมพุทโธโพธิสัตว์”)

พุทธพิมพ์ “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และ “พระสมเด็จหลวงปู่ทวด”

ความหมายด้านหน้า

"สมเด็จองค์ปฐม"

สมเด็จองค์ปฐม     สมเด็จองค์ปฐม

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ


ภาพถ่าย : ปาฏิหาริย์สมเด็จองค์ปฐม ที่ถ้ำวังทอง จ.พัทลุง

หมายถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม สิกขีที่ ๑ สมเด็จองค์ปฐม ท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก ทรงพระนามว่า สมเด็จพระพุทธสิกขี เนื่องจากพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วมากมายนับได้แสนองค์ ฉะนั้น พระนามของแต่ละพระองค์อาจซ้ำกัน โดยเฉพาะพระนาม สมเด็จพระพุทธสิกขี มีด้วยกัน ๕ พระองค์ จึงได้ขานพระนามของสมเด็จองค์ปฐมว่า พระพุทธสิกขีที่ ๑ จึงนับได้ว่าพระพุทธองค์ ทรงเป็นสมเด็จองค์ปฐมบรมครูอย่างแท้จริง

สมัยที่พระพุทธองค์ ได้ทรงอุบัติในโลกมนุษย์ ซึ่งขณะนั้นคนมีอายุขัยประมาณ ๘ หมื่นปี พระพุทธองค์ทรงผนวชออกมหาภิเนษกรมณ์ เมื่อพระชนมายุได้ ๔ หมื่นปี หลังจากผนวชได้ ๒ หมื่นปี จึงทรงบรรลุอภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์แรกของโลก พระพุทธองค์ทรงโปรดเวไนยสัตว์ ประมาณ ๒ หมื่นปี จึงได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองค์ทรงใช้เวลาอันยาวนานถึง ๔๐ อสงไขยกัปเศษ ในการบำเพ็ญพระบารมี เพื่อแสวงหาพระโพธิญาณด้วยพระองค์เอง ทรงใช้เวลาอันยาวนาน ในการบำเพ็ญพระบารมี เนื่องจากพระพุทธองค์ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรก จึงไม่มีแบบอย่าง ที่จะให้พระพุทธองค์ได้ศึกษาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อบรรลุพระโพธิญาณ ระยะเวลาที่บำเพ็ญพระบารมีจึงใช้ถึง ๔๐ อสงไขยกัปเศษ

จากหนังสือมรดกของพ่อ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี (พระนิพพาน ไมาใช่ภาษาพูด ไม่ใช่ภาษาเขียน แต่เป็นภาษาปฏิบัติ)

“สมเด็จองค์ปฐม” จึงหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ ๑ ของโลก องค์แรกสุดของโลก ถ้าลองสมมติว่า มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้มาตรัสรู้ในโลกนี้ เป็นจำนวนเท่ากับ ๑๐๐,๐๐๐ พระองค์แล้ว สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม ย่อมเป็นองค์ที่ ๑ หรือเป็นองค์แรกสุด หรือเป็นองค์ปฐมแรกสุด ของทั้งจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ พระองค์ พระราชพรหมยาน หลวงพ่อพระมหาวีระ ถาวโร (ฤาษีลิงดำ) อดีตเจ้าอาวาส วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี เป็นผู้นำมาเผยแผ่ให้ได้รู้จักกันในวงกว้างขวาง และยังได้กล่าวถึงพระนามของสมเด็จองค์ปฐม ของโลกมนุษย์ คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม สิกขีที่ ๑

สมมติว่า ถ้าหากในทุกๆ มหาอนันตจักรวาลสากลพิภพ ยังมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น หรือมีพระรัตนตรัย และเหล่าพุทธบริษัท ๔ เกิดขึ้นเป็นจริงแล้วไซร้ คำว่า สมเด็จองค์ปฐม ก็ย่อมยังหมายถึง สมเด็จองค์ปฐมทุกๆ พระองค์ แห่งทุกๆ มหาอนันตจักรวาลสากลพิภพ แต่ถ้าหากไม่มีอยู่จริง ก็หมายถึงแต่สมเด็จองค์ปฐม แห่งโลกมนุษย์นี้เท่านั้น แต่มีคัมภีร์บางเล่มในพุทธศาสนามหายาน ได้กล่าวถึง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐม และสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่อยู่ไกลออกไปจากโลกมนุษย์ เป็นโลกธาตุที่มีชื่ออยู่หลายชื่อรูป “ธงมหาพิชัยสงคราม” บางส่วน ในวงกลมที่มีรูปภาพพระพุทธเจ้า ประทับนั่งอยู่บนแท่นบัลลังก์ ทั้ง ๒ ข้าง

หมายถึง รูปภาพสัญลักษณ์เหล่านี้ ได้ตัดตอนเอาเฉพาะบางส่วนมาจาก รูปภาพธงมหาพิชัยสงคราม ซึ่งได้มีความเชื่อกันว่า เป็นธงสำหรับนำทัพออกรบเพื่อกู้ชาติ ของพระนเรศวรมหาราช และของพระเจ้าตากสินมหาราช ในการทำศึกสงคราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ทหารในกองทัพ จนสามารถกอบกู้ชาติได้สำเร็จภายในเวลาอันรวดเร็วรูป “พระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบนแท่นบัลลังก์ อยู่ในซุ้มเรือนแก้ว รูปใบเสมา”

หมายถึง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ ตัวแทน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์“ประภามณฑล พระฉัพพรรณรังสี รัศมี ๖ ประการ”

หมายถึง รัศมีรอบศีรษะ หรือ กายของผู้ศักดิ์สิทธิ์ รัศมี ๖ ประการ ซึ่งเปล่งออกจากพระวรกายของพระพุทธเจ้า คือ

 1. ๑.นีลเขียวเหมือนดอกอัญชัน 

 2. ๒.ปีตเหลืองเหมือนหรดาลทอง 

 3. ๓.โลหิตแดงเหมือนแผ่นเงิน 

 4. ๔.โอทาตขาวเหมือนแผ่นเงิน 

 5. ๕.มัญเชฐสีหงสบาท เหมือนดอกเซ่ง หรือ หง่อนไก่ 

 6. ๖.ประภัสสรเลื่อมพราย เหมือนแก้วผลึก “ฉัตร ๙ ชั้น ตั้งอยู่บนหางพญานาค ๒ ตน ทั้ง ๒ ข้าง”

หมายถึง ร่มที่ซ้อนกันเป็นลำดับชั้น ตั้งแต่ ๓ - ๕ – ๗ - ๙ ชั้น เป็นเครื่องบูชาที่เป็นเกียรติยศอันสูงสุด ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่มีต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์รูป “หลวงปู่ทวด นั่งอยู่บนอาสนะบนแท่น ในซุ้มเรือนแก้วรูปใบเสมา”

 หมายถึง เป็นสัญลักษณ์แห่งตัวแทนของพระสงฆ์ทั้งหมด ท่านเป็นพระสงฆ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา มาจากแดนใต้ เมืองพัทลุง ท่านเป็นเจ้าอาวาสแห่งวัดพะโคะ มีบางท่านเชื่อกันว่า หลวงปู่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสร้างบารมีให้เต็ม และจะได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรีอริยเมตไตรย ซึ่งเป็นองค์ต่อไปในอนาคต นับต่อจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม องค์ปัจจุบัน“พญานาค ทั้ง ๒ ตน อยู่ฝั่งละด้าน”

หมายถึง เพื่อเป็นตัวแทนแห่งเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหมด ที่มีความเคารพ เลื่อมใส ศรัทธา ได้อุทิศตนมารับใช้ มาประพฤติ ปฏิบัติธรรม ในพระพุทธศาสนา หมายถึง ความเป็นของคู่ แห่งพญานาคเพศผู้ และพญานาคเพศเมีย เพศตรงกันข้าม เพื่อการสืบเผ่าพันธุ์ เพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ ให้ได้คงอยู่และได้พัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปชื่อ “พระพุทธโคดม”

หมายถึง เป็นชื่อพระนามขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน แห่งภัทรกัปปัจจุบันนี้ ยังมีพระนามเฉพาะอีก คือ โคตรมะสักกะ (ศากยะ), สักยมุนี (ศากยมุนี), สักยสีห (ศากยสิงห์), สิทธัตถะ, สุทโธทนิ อาทิจจพันธุ์

พระองค์เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระนามว่า โคดม (โคตมพุทธ) เจริญในศากยสกุล พระนครอันเป็นถิ่นกำเนิด ชื่อ กบิลพัสดุ์ พระบิดา คือ พระเจ้าสุทโธทนะ พระมารดามีพระนามว่า มายาเทวี ทรงครองฆราวาสอยู่ ๒๗ ปี มีปราสาท ๓ หลัง ชื่อ สุจันทะ โกกนุท และโกญจะ มเหสีพระนามว่า ยโสธรา โอรสพระนามว่า ราหุล ทรงทอดพระเนตรเห็นนิมิต ๔ ประการแล้ว เสด็จออกผนวชด้วยม้ากัณฑกะเป็นราชยาน มีนายฉันนะ เป็นสารถี บำเพ็ญทุกรกิริยาอยู่ ๖ ปี ประกาศธรรมจักรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสี แก่ปัญจวัคคีย์ พระอัครสาวกทั้งสอง คือ พระอุปติสสะ (พระสารีบุตร) และพระโกลิตะ (พระมหาโมคคัลลานะ) พุทธอุปัฏฐาก ชื่อว่า พระอานนท์ พระอัครสาวิกาทั้งสอง คือ พระภิกษุณีเขมา และ พระภิกษุณีอุบลวรรณา อัครอุปัฏฐากอุบาสก คือ จิตตคฤหบดี และ หัตถกะอาฬวกะ อัครอุปัฏฐากยิกาอุบาสิกา คือ นันทมารดา (หมายถึง เวฬุกัณฏกีนันทมารดา) และ อุตตรา (หมายถึง ขุชชุตตรา) ตรัสรู้พระสัมโพธิญาณที่ควงไม้อัสสัตถพฤกษ์ (คือ ไม้อัสสัตถะ เป็นต้นโพธิ์) มีสาวกสันนิบาต (การประชุมพระสาวก) ครั้งใหญ่ ครั้งเดียว ภิกษุผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๒๕๐ รูป ล้วนเป็นพระอรหันต์ และเป็นเอหิภิกขุ ทรงดำรงชนม์อยู่ภายในอายุขัย ๘๐ ปี ได้ช่วยให้หมู่ชนข้ามพ้นวัฏสงสารได้อย่างมากมาย ทั้งตั้งคบเพลิงธรรม ไว้ปลุกคนภายหลัง ให้เกิดมีปัญญาได้บรรลุธรรม ได้ตรัสรู้ต่อไปชื่อ หลวงปู่ทวด

หมายถึง เป็นชื่อของพระสงฆ์รูปหนึ่ง ชื่อจริงในสมัยเด็ก คือ ปู ฉายาทางพระคือ ราโม ธมฺมิโก คนทั่วไปเรียกว่า สามีราม เป็นพระในช่วงกลางสมัยอยุธยา อยู่แดนใต้ เมืองพัทลุง เป็นเจ้าอาวาสวัดพะโคะ ปัจจุบัน ถิ่นที่กำเนิดของท่านและวัดพะโคะ อยู่ในจังหวัดสงขลา ส่วนอีกวัด คือ วัดช้างให้ เป็นที่เก็บอัฐิของท่าน และมีพระอาจารย์ทิม และเหล่าสหธรรมิก ได้ร่วมกันสร้างพระเครื่องหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเมื่อปี พ..๒๔๙๗ จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก รวมถึงรุ่นต่อๆ มาเอวังโหตุ”

หมายถึง เป็นการกล่าวยืนยัน ตามความปรารถนาของผู้ขอ ที่ได้กระทำการสร้างบุญบารมีไว้ดีแล้ว ถูกต้องดีแล้ว อย่างบริสุทธิ์ ชอบธรรม จงพลันสำเร็จเป็นจริง ตามเหตุและผล เป็นปัจจัยยืนยัน แห่งการกระทำนั้นๆ ที่ได้ทำกรรมเอาไว้สำเร็จแล้วด้วยดี ย่อมได้รับประโยชน์ และความสุข ซึ่งเป็นผลลัพธ์ ย่อมตรงตามเหตุอย่างเที่ยงตรง แห่งการกระทำกรรมนั้นๆ อย่างแน่นอน เอวังโหตุ จะเป็นคำกล่าวเมื่อมีการกระทำกรรมที่ดี เป็นบุญกุศลรุ่น ๑” อยู่ในรูปใบโพธิ์

หมายถึง เป็นพระเครื่อง รุ่นที่ ๑ จะทำอะไรก็ตาม ที่สำคัญต้องเริ่มต้นให้ถูกต้อง ให้บริสุทธิ์ ให้ดี ให้เที่ยงตรง ให้มั่นคง การวางรากฐานเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องคิดให้ถูกให้ดี ต้องพูดให้ถูกให้ดี ต้องทำให้ถูกให้ดี ถ้า ๑ ผิด ๒ ก็ย่อมผิด ๓ ก็ผิดตามกันมาใบโพธิ์”

หมายถึง ใบโพธิ์นี้มาจากต้นโพธิ์ จึงสมมติเปรีียบเสมือนเป็นใบโพธิ์ที่มาจากต้นโพธิ์ ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม ได้ประทับ ณ ภายใต้ร่มเงาในคราวตรัสรู้

ได้แก่ พันธุ์ไม้อัสสัตถะ (ต้นโพ) ต้นที่อยู่ ณ ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลคยา ส่วนหน่อของต้นโพธิ์ตรัสรู้ต้นเดิมที่คยา ได้ปลูกเป็นต้นแรกในสมัยพุทธกาล (ปลูกจากเมล็ด) ที่ประตูวัดพระเชตวัน โดยพระอานนท์ เป็นผู้ดำเนินการตามความปรารถนาของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี และเรียกชื่อว่า อานันทโพธิ ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ เกิดขึ้นเป็นของคู่บุญบารมีโดยเฉพาะ ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม.. ๒๕๕๕อยู่ในรูปใบโพธิ์

หมายถึง พ.. ๒๕๕๕ เป็นปี พ.. ที่เริ่มออกแบบ อยู่ในรูปใบโพธิ์ หมายถึง พระพุทธศาสนาจะไปสิ้นสุด เมื่อหลังจาก พ.. ๕๐๐๐ ปี ไปแล้ว ตามที่พระอานนท์เถระ พุทธอุปัฏฐาก ได้กราบทูลขอต่อพระพุทธศาสนา จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม และพระพุทธองค์ก็ทรงพระอนุญาตแล้วรวย – สุข”

หมายถึง รวยด้วยและมีความสุขด้วย เมื่อมีสติปัญญา มีความรอบรู้ มีความสามารถ และยังได้ประพฤติปฏิบัติ ทั้งทางโลกและทางธรรม ได้อย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ ไม่เบียดเบียนใคร ไม่ทำร้ายใคร ไม่เห็นแก่ตัว หาทรัพย์สมบัติมาได้โดยชอบธรรม ยิ่งหาได้มากเท่าไร ก็ยิ่งบริจาคช่วยเหลือ โดยไม่หวังผลตอบแทน แก่สาธารณะมากขึ้นเท่านั้น ส่วนตัวเองและครอบครัว ใช้จ่ายทรัพย์แบบพอเพียง เมื่อรู้จักพอ ก็เป็นคนรวย และเมื่อประพฤติปฏิบัติธรรม พร้อมกับการดำรงชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ ก็ย่อมมีความสุขนิพพานเป็นสุขยิ่ง”

หมายถึง เป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นิพพาน หมายถึง เย็น การสิ้นกิเลส หลุดจากกิเลส การดับกิเลส และกองทุกข์ เป็นโลกุตตรธรรม และเป็นจุดหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา เย็นลงแห่งไฟกิเลส ไฟกิเลส คือ ราคะ โทสะ โมหะ จนเย็นสนิท ภาวะที่จิตนั้นไม่ถูกทำให้เร่าร้อน เจ็บปวดอีกต่อไป ไม่ทุกข์ ดับทุกข์สนิท หยุดความอยาก หยุดการกระทำตามความอยาก หยุดเสวยผลของการกระทำตามความอยากไม่ดูดรั้ง ไม่ผลักต้าน”

หมายถึง เป็นคำสอนของท่านผู้รู้ เป็นธรรมชาติแห่งใจที่เป็นกลาง ที่สมดุล เป็นสภาวะธรรมชาติที่สมบูรณ์ บริบูรณ์ ครบถ้วนถูกต้องดีแล้ว เท่ากับ จิตหนึ่ง บันทึกชึนเชา ของครูบาฮวงโป (ตวนชิ) แห่งนิกายเซ็น และหลวงปู่ดุลย์ และท่านเป่ยลุ่ย

จิตหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งที่ปราศจากการตั้งต้นนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้น และไม่อาจจะถูกทำลายได้เลย มันไม่ใช่เป็นของมีสีเขียว หรือสีเหลือง และไม่มีทั้งรูป ไม่มีทั้งการปรากฏ มันไม่ถูกนับรวมอยู่ในบรรดาสิ่ง ทั้งที่มีการตั้งอยู่ และไม่มีการตั้งอยู่ มันไม่อาจจะถูกลงความเห็นว่า เป็นของใหม่ หรือของเก่า มันไม่ใช่ของยาว ของสั้น ของใหญ่ ของเล็ก ทั้งนี้ เพราะมันอยู่เหนือขอบเขต เหนือการวัด เหนือการตั้งชื่อ เหนือการทิ้งร่องรอยไว้ และเหนือการเปรียบเทีียบทั้งหมดทั้งสิ้น

 ความหมายด้านหลัง“พระรัตนตรัย ๓ กาล”

หมายถึง แก้ว ๓ ดวง สิ่งมีค่าและเคารพบูชาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน ๓ อย่าง คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นชื่อตัวแทนแห่งพระรัตนตรัย ทั้งในอดีต ทั้งในปัจจุบัน และทั้งในอนาคต“นะ โม พุท ธา ยะ”

หมายถึง เป็นชื่อย่อแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง ๕ พระองค์ แห่งภัทรกัปปัจจุบันนี้ คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากกุสันธะ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโกนาคมน์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสป สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม และที่จะมาตรัสรู้เป็นองค์ถัดไปในอนาคต คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมตเตยยะ (เรียกกันสามัญว่า พระศรีอารย์ หรือ พระศรีอริยเมตไตรย) พระเจ้าห้าพระองค์ เรียกคาถา นะโมพุทธายะ ว่าคาถาพระเจ้าห้าพระองค์“พระปัจเจกพุทธเจ้า”

หมายถึง พระพุทธเจ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งตรัสรู้ได้ลำพังตนเอง มิได้สั่งสอนผู้อื่น ไม่ได้ตั้งพระพุทธศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสรู้เอง แต่ไม่อาจสอนผู้อื่นให้รู้ย่อมแทงตลอดอรรถรสนั้น ย่อมไม่แทงตลอดธรรมรส ได้บำเพ็ญบุญบารมีมาน้อยกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ เมื่อตรัสรู้แล้วก็เหาะไปชุมนุมกันในป่าหิมพานต์ ที่เงื้อมนันทมูล เชิงภูเขาคันธมาทนกูฏ ต้องการให้เป็นชื่อแห่งตัวแทนของพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์“ยอดธงมหาพิชัยสงคราม ทั้ง ๒ ข้าง”

หมายถึง ยันต์เกราะเพชร ซึ่งมาจากบทพุทธคุณ มีอนุภาพครอบจักรวาล“ตราสัญลักษณ์รูปวงกลม ตราธรรมจักร”

หมายถึง เครื่องหมายทางพุทธศาสนา เป็นรูปวงล้อ มี ๘ ซี่ หรือ ๑๒ ซี่ จักร คือ ธรรม วงล้อธรรม หรือ อาณาจักรธรรม หมายถึง เทศนากัณฑ์แรก ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม ได้ทรงแสดงธรรมแก่ปัญจวัคคีย์ ชื่อของปฐมเทศนา เรียกเต็มว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร หมายถึง จักรโดยชอบ ไม่มีการฆ่าฟัน มีแต่ทำให้เชื่อ เลื่อมใส ทำให้ยินยอมสมัครใจที่จะทำตามจนเกิดความพ้นทุกข์ นับเนื่องเป็นสาวกของพระพุทธองค์ นี้เรียกว่า ธัมมจักกัปปวัตตนะ“ตราสัญลักษณ์ รูปวงกลมของฐานที่ ๗ และ หยิน – หยาง”

หมายถึง ฐานที่ ๗ นั้น มีศูนย์ ๕ ศูนย์ คือ

 1. ๑.ศูนย์ด้านหน้าธาตุน้ำ 

 2. ๒.ศูนย์ด้านขวาธาตุดิน 

 3. ๓.ศูนย์ด้านหลังธาตุไฟ 

 4. ๔.ศูนย์ด้านซ้ายธาตุลม 

 5. ๕.ศูนย์กลางอากาศธาตุ 

แสดงที่ตั้งของดวงนิมิตจากฐานที่ ๗ (ยกจากฐานที่ ๖ สูงขึ้น ๒ นิ้ว) (ฐานที่ ๖ ศูนย์กลางกายตรงระดับสะดือ)

เป็นวิชชาธรรมกาย ที่หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายของพระพุทธเจ้า นำมาแนะนำสั่งสอนไว้ให้แก่พวกเราได้ปฏิบัติธรรมเื่พื่อรักษาสืบทอดกันต่อไป“หยิน – หยาง”

หมายถึง เป็นสัญลักษณ์ของลัทธิเต๋า ของท่านเล๊าจื้อ เป็นธรรมชาติแห่งความสมดุล แม้ธรรมชาตินั้นๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งเล็ก หรือ ครั้งใหญ่ เป็นเวลาที่ไม่นานนัก หรือ เป็นเวลานานพอสมควร สุดท้าย ธรรมชาติวัตถุ สิ่งของ ที่สามารถเห็นได้ รับรู้ได้ จับต้องได้ สัมผัสได้ ก็จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิม เืพื่อรอเวลาการเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไป ตามกฏแห่งธรรมชาตินั้นๆ“พระโพธิสัตว์”

หมายถึง ผู้ที่กำลังพยายามเื่พื่อจะเป็นพระพุทธเจ้า ผู้ที่รับสนองพระพุทธประสงค์ ในการรักษาพุทธศาสนาไว้ ในการช่วยเป็นที่พึ่งแก่สัตว์ทั้งหลาย ท่านผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคต ซึ่งกำลังบำเพ็ญบารมี ๑๐ ทัศ ๓๐ ทัศ ให้เต็ม คือ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ต้องการเพื่อให้เป็นชื่อตัวแทนแห่งพระโพธิสัตว์ทุกๆ พระองค์“พระอริยะสงฆ์”

หมายถึง พระสงฆ์ ที่เป็นอริยะ ผู้บรรลุธรรมวิเศษ ผู้ที่เห็นธรรมะโดยประจักษ์จริงๆ ต้องการเพื่อให้เป็นชื่อตัวแทนแห่งพระอริยสงฆ์ทุกๆ พระองค์“ตรา ญสส.”

หมายถึง เป็นตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺโน) พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ผู้นำคณะสงฆ์สูงสุดแห่งโลกพระพุทธศาสนา ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ ๙ ในราชวงศ์จักรี“สมเด็จพระสังฆราช”

หมายถึง ตำแหน่งประมุขสงฆ์ ประมุขแห่งคณะสงฆ์ ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาให้ดำรงตำแหน่ง สกลมหาสังฆปริณายก ต้องการเพื่อให้เป็นชื่อตัวแทน แห่งสมเด็จพระสังฆราชทุกๆ พระองค์“อริยสัจ ๔ ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด”

หมายถึง ความจริงอย่างประเสริฐ ความจริงของพระอริยะ ความจริงที่ทำคนให้เป็นพระอริยะ มี ๔ อย่าง คือ

 1. ๑.ทุกข์ความไม่สบายกาย ไม่สบายใจ 

 2. ๒.สมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ 

 3. ๓.นิโรธความดับทุกข์ 

 4. ๔.มรรคข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ 

หลักธรรมในพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าทรงบอกว่า มีอยู่ตามธรรมชาติแล้วพระองค์เป็นเพียงผู้ตรัสรู้ แล้วนำมาบอกต่อเท่านั้น หลักธรรมบางข้อ หากมีผู้ปฏิบัติจริงเขาย่อมรู้แจ้งได้ด้วยตนเอง แล้วนำไปบอกต่อคนอื่นๆ

มีเพียงอริยสัจ ๔ เท่านั้น ที่ไม่มีใครอื่นเคยรู้มาก่อน นอกจากพระพุทธเจ้า ดังนั้นจึงได้พระนามว่า สัมมาสัมพุทธเจ้า แปลว่า พระองค์ผู้ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เอง และอริยสัจ ๔ นี้ พระองค์ตรัสเรียกว่า สามุกกังสิกธรรม คือ ธรรมที่พระองค์ตรัสรู้เอง แล้วทรงยกมาแสดงเอง อริยสัจ ๔ นี้ เป็นธรรมที่นำพาให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน หรือ การดับกิเลสโดยสิ้นเชิง ดังนั้น อริยสัจ ๔ จึงเป็นหลักธรรมสำคัญอย่างยิ่ง“เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์”

หมายถึง อย่าทรยศ อย่าบ่อนทำลาย อย่าขาย อย่าโกง อย่าชักศึกเข้าบ้าน อย่าทำความเสีียหาย อย่าทำความเดือดร้อน อย่าทำให้เสื่อมเสียตกต่ำ แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เวลาจะคิด จะพูด จะทำอะไรก็ตาม ให้เห็นแก่ความถูกต้อง ความบริสุทธิ์ชอบธรรม ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เห็นแก่พวกพ้อง ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประโยชน์สาธารณะ เป็นสำคัญ โดยเฉพาะ ๓ สถาบันหลักของประเทศไทย ที่เป็นเสมือนดั่งหัวใจ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ เป็นการสอนให้รู้จักบุญคุณ มีความกตัญญูกตเวที ในแผ่นดินเกิด ให้ที่พักอาศัย ทำมาหากิน จนออกลูกออกหลาน สอนให้มีความเคารพ เทิดทูน บูชาด้วยจิตใจ ที่เปี่ยมล้นไปด้วยความศรัทธาและสอนให้ร่วมมือ ร่วมใจกัน ช่วยกันด้วยความสามัคคี หวงแหน ปกป้อง คุ้มครอง รักษา ดูแล ให้ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมั่นคง สงบร่มเย็นผาสุข ได้เจริญรุ่งเรือง ทั้งทางโลกและทางธรรม สืบต่อไปจนตลอดสิ้นกาลนาน“รู้แจ้ง อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา”

หมายถึง สามัญญลักษณะ แปลว่า ลักษณะที่เสมอกันแก่สังขารทั้งปวง หรือ เรียกว่า ไตรลักษณ์ แปลว่า ลักษณะ ๓ อย่าง สังขาร หมายถึง สิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่ง หรือ สิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รูปธรรม คือ สิ่งที่มองเห็นได้ สัมผัสได้ เช่น คน สัตว์ พืช สิ่งของ สถานที่ วัตถุ นามธรรม คือ สิ่งที่มองเห็นไม่ได้ สัมผัสไม่ได้ แต่รู้สึกได้ เช่น ความรัก ความชัง นินทา สรรเสริญ ความสุข ความทุกข์

 1. ๑.อนิจจังความเป็นของไม่เที่ยง หมายถึง ความเปลี่ยนแปลง แปรสภาพไปเรื่อยๆ 

 2. ๒.ทุกขังความเป็นทุกข์ เป็นผลสืบเนื่องมาจาก อนิจจัง หมายถึง การคงอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ 

 3. ๓.อนัตตาความเป็นของไม่ใช่ตัวตน หมายถึง การที่สังขารและธรรมทั้งปวง เป็นของไม่ใช่ตัวตน หาตัวตนไม่ได้ เป็นเพียงการสมมติขึ้นเท่านั้น เมื่อแยกย่อยจนถึงที่สุด ก็เหลือแต่เพียงความว่างเปล่า ไม่มีตัว ไม่มีตน “วัดบวรนิเวศวิหาร”

หมายถึง เป็นชื่อของวัดหลวง พระอารามหลวง ที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺโน) พระองค์ที่ ๑๙ องค์ปัจจุบัน ทรงเป็นเจ้าอาวาส และวัดนี้ ยังมีพระคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญมาก คือ พระพุทธชินสีห์ พระศรีศาสดา พระไพรีพินาศ และยังมีพระกริ่งปวเรศ และ ฯลฯ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันโดยแพร่หลาย ด้วยความเคารพ ศรัทธา“บุญบารมีประเทศไทยเจริญธรรม”

หมายถึง แม้ในปัจจุบันนี้ พ.ศ. ๒๕๕๖ ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก และได้รับผล คือ อานิสงส์ เป็นประโยชน์และความสุข จากการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากเช่นกัน ดั่งคำกล่าวของพระพุทธเจ้าที่ว่า “ธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม” ประเทศไทยย่อมสามารถดำรงความเป็นเอกราช และอธิปไตย ไว้ได้อย่างสมบูรณ์ บริบูรณ์ อย่างมั่นคงถาวร ตราบที่คนไทยส่วนใหญ่ยังคงตั้งใจกันปฏิบัติธรรม ยังคงสร้างบุญบารมี ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และชอบธรรม และยังมั่นคงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ของพระบรมมหาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งทางโลกและทางธรรม ด้วยการยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอยู่ตลอดเวลา